Huiswerkbegeleiding


Wat is huiswerkbegeleiding?

Bij de huiswerkbegeleiding helpen we leerlingen die moeite hebben met leren, plannen en huiswerk. Dit kan betekenen dat leerlingen het moeilijk vinden om thuis aan het werk te gaan, moeite hebben om hun concentratie vast te houden of niet goed weten hoe ze het aan moeten pakken. Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen van alle niveau's van het voortgezet onderwijs. Bij de huiswerkbegeleiding is er een begeleider uit 4, 5 of 6 vwo aanwezig die de leerling helpt met het plannen van het huiswerk en tijdens het blok toezicht houdt zodat de leerling aan het werk gaat, vragen kan stellen over het huiswerk en overhoord kan worden. Er is per maximaal drie leerlingen één begeleider aanwezig in een blok huiswerkbegeleiding. Alle tijd wordt zo effectief mogelijk besteed waardoor de leerling niet alleen thuis minder huiswerk hoeft te maken, maar ook leert hoe je doeltreffender te werk gaat. Op deze manier worden de leerlingen steeds zelfstandiger en leren ze hoe ze zelf moeten leren. Gedurende het jaar worden de leerlingen vrijer gelaten bij het maken van een planning, het indelen van het blok en de manier waarop ze leren. Het doel is dan ook om ervoor te zorgen dat de leerling het uiteindelijk zelfstandig kan en geen begeleiding meer nodig heeft.

Een blok huiswerkbegeleiding

Een blok huiswerkbegeleiding duurt 1,5 uur en heeft altijd eenzelfde gelijke structuur. Deze structuur zorgt voor rust en duidelijkheid bij de leerling. Een blok begint altijd met het bespreken van het huiswerk van de afgelopen week, de laatst behaalde cijfers en het maken van een planning. Er wordt een planning gemaakt voor tijdens het blok, maar ook het huiswerk voor thuis wordt ingepland. Deze planning wordt door de leerling samen met de begeleider gemaakt. Als de planning is gemaakt, gaat de leerling bezig met het huiswerk wat gepland is voor die dag. De begeleider loopt rond en zal controleren of de leerling goed bezig is. De leerling kan ook vragen stellen aan de begeleider over het huiswerk of overhoord worden. Het overhoren is verplicht tijdens een blok zodat wij zeker weten dat de leerling het leerwerk ook echt kent. Na ongeveer 40 minuten is er een pauze van 10 minuten waarin de leerlingen wat te drinken krijgen en even kunnen ontspannen en kletsen. Tijdens de tweede helft van het blok gaat de leerling verder met het huiswerk. Aan het eind wordt het blok samen met de begeleider kort geëvalueerd. Hierbij wordt besproken wat de leerling tijdens het blok heeft gedaan, hoe het blok ging en wat de leerling thuis nog moet afmaken. Tijdens elk blok maakt de begeleider een evaluatie die op een afgesloten deel van de website te lezen is voor de ouders. Daarnaast zijn ook de gemaakte planning en de agenda zichtbaar voor de ouders.

Algemene informatie

Wij raden leerlingen aan minimaal drie keer per week naar de huiswerkbegeleiding te komen zodat de begeleiding zo effectief mogelijk is en wij de leerling zo goed mogelijk kunnen helpen. De huiswerkbegeleiding wordt na schooltijd gegeven. Er zijn op een dag in principe drie blokken: van 14.30 tot 16.00 uur, van 15.25 tot 16.55 uur en van 16.15 tot 17.45 uur.
Een blok huiswerkbegeleiding kost €11,- per keer. Aan het eind van de maand ontvangen ouders een factuur met een overzicht van de begeleiding van de betreffende maand. Daarnaast is er de mogelijkheid om contant te betalen.