Bijles overige vakken


Bijles in overige vakken

Bijles

Bij bijles helpt de begeleider de leerling - tijdens een een-op-een bijles - met een bepaald vak dat hij/zij moeilijk vindt. Tijdens een bijles kan moeilijke theorie nog eens worden doorgenomen en moeilijke opdrachten kunnen besproken worden. Ook kun je samen met je begeleider aan de slag met het oefenen van opgaven die je moeilijk vindt en natuurlijk kun je al je vragen stellen. Wij raden je aan om bijles te nemen wanneer je extra uitleg en hulp nodig hebt om de stof te kunnen begrijpen van één of meerdere vakken. Wanneer je moeite hebt met bijna alle vakken, kun je beter huiswerkbegeleiding of bijles studievaardigheden volgen. Een bijles duurt 40 minuten. De begeleider en de leerling bepalen samen wat zij gaan doen tijdens de bijlessen. Het doel van de bijlessen is om ervoor te zorgen dat leerlingen de stof en bijbehorende opdrachten begrijpen en beheersen, zodat zij hun resultaten op school kunnen verbeteren. Na afloop van de bijles maakt de begeleider een evaluatie over de bijles die ook door de leerlingen en ouders te lezen is. In deze evaluatie zal de begeleider ook eventuele verbeterpunten en vorderingen zetten.

Voor wie?

De bijlessen zijn, in principe, bedoeld voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Door wie?

De bijlessen worden gegeven door begeleiders uit 4/5/6 vwo.
Begeleiders uit 4/5/6 vwo moeten gemiddeld een 8 of hoger staan voor het vak waarin zij bijles geven. Leerlingen kunnen dus van hun begeleider verwachten dat hij/zij voldoende kennis heeft van het betreffende vak en deze kennis ook kan overbrengen op de leerling. Op deze manier waarborgen wij de kwaliteit van de bijlessen.

Vakken

De vakken waarin bijles gevolgd kan worden zijn:
  • Natuurkunde (onderbouw)
  • Scheikunde (onderbouw)
  • Nederlands (onderbouw)
  • Engels

Waar?

De bijles kan in overleg met de begeleider in het gebouw van Jos Kinds studiebegeleiding (Smeenkhof 17), aan huis of op school plaatsvinden.

Wanneer?

De tijdstippen waarop bijlessen gegeven worden, lopen erg uiteen. De meeste bijlessen worden in tussenuren, voor schooltijd of na schooltijd gepland. Het is daarom van belang dat je op het aanmeldingsformulier je rooster goed invult. Ook kun je op het aanmeldingsformulier invullen wanneer je absoluut niet kunt en wanneer je juist wel graag bijles zou willen volgen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met tijdstippen waarop leerlingen wel of niet kunnen.

Frequentie

Bijlessen vinden over het algemeen wekelijks plaats. Zou je vaker in de week bijles willen of juist minder vaak? Geef dit dan aan op het aanmeldingsformulier.

Tarief

De kosten voor bijles door een begeleider uit 4, 5 of 6 vwo bedragen €9,00 per les van 40 minuten. Elke eerste zaterdag van de maand worden de facturen met hierop een overzicht van de gevolgde begeleiding van de voorafgaande maand gestuurd. Dit wordt naar het mailadres verzonden dat is aangegeven op het aanmeldingsformulier. Ook is er de mogelijkheid om contant te betalen.

Andere mogelijkheden

De bijlessen worden in principe een-op-een gegeven, maar wanneer leerlingen het prettiger vinden om met z’n tweeën bijles te volgen is dat vaak ook mogelijk in overleg met de begeleider. Beide leerlingen betalen dan nog wel dezelfde prijs als voor een individuele bijles.