Hulp basisschool


Begeleiding leerlingen primair onderwijs

Wanneer basisschoolleerlingen moeite hebben met bepaalde vaardigheden op school, is er de mogelijkheid hierbij geholpen te worden door Fabienne Nieuwkamp of Lotte van Gaal.
Fabienne en Lotte studeren beide aan de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool de academische opleiding leraar basisonderwijs. Fabienne is vierdejaars student en Lotte is tweedejaars student.
De begeleiding is geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Voor sommige leerlingen is alleen uitleg op school niet voldoende, het tempo is te hoog of de resultaten vallen tegen. Deze leerlingen hebben dan vaak een andere manier van leren of een andere aanpak nodig.
Extra hulp of oefening is mogelijk bij:
  • Rekenen, (begrijpend) lezen of spellen;
  • Overige vakken;
  • Vaardigheden: Cito-voorbereiding, maken van een werkstuk of spreekbeurt, leren voor een toets.

Opstapje naar het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt niet altijd soepel door het verschil in tempo of de manier van leren. In groep 7 en 8 worden ‘leren leren’ en het maken van huiswerk steeds belangrijker op school. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een werkstuk, een spreekbeurt voorbereiden, leren voor een topografietoets, de Cito-toets en het leren werken met een planning en agenda. Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, bieden wij deze persoonlijke begeleiding als opstapje naar het voortgezet onderwijs! Wanneer uw zoon/dochter moeite heeft met één bepaald vak, is begeleiding in de vorm van bijles ook mogelijk.

Algemene informatie

De begeleiding wordt in principe een-op-een gegeven, maar wanneer leerlingen het prettiger vinden om met z‘n tweeën bijles te volgen is dat vaak ook mogelijk in overleg met Fabienne of Lotte. Beide leerlingen betalen dan nog wel dezelfde prijs als voor een individuele bijles. De bijlessen worden in ons pand aan de Enkstraat 10 in Raalte gegeven.
De kosten voor de begeleiding bedragen €10,00 per les van 40 minuten.