Hulp basisschool


Begeleiding leerlingen primair onderwijs

Wanneer basisschoolleerlingen moeite hebben met bepaalde vaardigheden op school, is er de mogelijkheid hierbij geholpen te worden door Fabienne Nieuwkamp, Lotte van Gaal of Lynn Veldmate.
Fabienne, Lotte en Lynn studeren alle drie de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool. Fabienne is vierdejaars student en staat drie dagen in de week voor de klas op een basisschool in Groningen. Lotte is tweedejaars student en Lynn is eerstejaars student.
De begeleiding is geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Voor sommige leerlingen is alleen uitleg op school niet voldoende, is het tempo te hoog of vallen de resultaten tegen. Deze leerlingen hebben dan vaak een andere manier van leren of een andere aanpak nodig.
Extra hulp of oefening is mogelijk bij:
  • Rekenen, (begrijpend) lezen of spellen;
  • Overige vakken;
  • Vaardigheden: Cito-voorbereiding, het maken van een werkstuk of spreekbeurt of het leren voor een toets.

Opstapje naar het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt niet altijd soepel door het verschil in tempo of de manier van leren. In groep 7 en 8 worden ‘leren leren’ en het maken van huiswerk steeds belangrijker op school. Denk bijvoorbeeld aan het leren werken met een planning en agenda, het maken van een werkstuk, het voorbereiden van een spreekbeurt, het leren voor een topografietoets en natuurlijk de Cito-toets. Indien er vraag is naar extra ondersteuning, bieden wij deze persoonlijke begeleiding als opstapje naar het voortgezet onderwijs! Wanneer uw zoon/dochter moeite heeft met één bepaald vak, is begeleiding in de vorm van bijles ook mogelijk.

Algemene informatie

De begeleiding wordt een-op-een of in groepjes van maximaal twee personen gegeven. In welke vorm de begeleiding precies plaatsvindt wordt bepaald in overleg met de ouders van de leerling, de leerling zelf en Fabienne Lotte of Lynn. De begeleiding wordt wekelijks op zaterdag in ons pand in Raalte gegeven (Enkstraat 10). De kosten bedragen €10,00 per les van 40 minuten.