Examentraining


Examentraining

Wij bieden verschillende voorbereidingen voor het centraal examen aan in en rondom de meivakantie.

Tijdens onze examentrainingen wordt de stof voor het centraal examen interactief in twee uur tijd behandeld. Daarnaast ontvangt de leerling een examenpakket met extra oefensommen en nogmaals uitleg over de examenstof. Wij bieden de volgende examentrainingen aan:

 • Examentraining wiskunde: De examentraining wiskunde wordt verzorgd door Jos Kinds, wiskundedocent met ruim 30 jaar ervaring. De kosten van deze examentraining bedragen €45,-. De examentraining wiskunde is voor leerlingen van alle niveaus en vindt plaats in de meivakantie.
 • Examentraining economie: Else van den Berg, masterstudent Economie, verzorgt de examentraining economie. De kosten voor deze examentraining bedragen €40,-. De examentraining economie is voor leerlingen van alle niveaus en vindt plaats in en rondom de meivakantie.
 • Examentraining natuurkunde: De examentraining natuurkunde wordt gegeven door een universitaire studente, Nienke Jansen, die het gymnasium summa cum laude afgerond heeft. De kosten voor deze examentraining bedragen €32,50. Deze examentraining natuurkunde is alleen voor leerlingen van het havo en vwo en vindt plaats in en rondom de meivakantie.
 • Examentraining scheikunde: De examentraining scheikunde wordt ook gegeven door universitaire studente, Nienke Jansen, die het gymnasium summa cum laude afgerond heeft. De kosten voor deze examentraining bedragen €32,50. Deze examentraining scheikunde is alleen voor leerlingen van het havo en vwo en vindt plaats in en rondom de meivakantie.

 • Voor de overige vakken bieden wij helaas geen examentraining aan. Leerlingen kunnen zich wel aanmelden voor bijles in deze vakken.

  Wat kun je verwachten van onze examentrainingen?

  Tijdens een examentraining wordt de examenstof in twee uur tijd interactief herhaald. Een snelle, effectieve opfriscursus van de theorie dus! De leerlingen gaan tijdens de examentraining niet zelfstandig aan de slag met oefenmateriaal. Voor een goede voorbereiding op het centraal eindexamen is het van belang dat leerlingen na de examentraining zelfstandig gaan oefenen. Het examenpakket, dat de leerling van ons ontvangt, bevat een uitleg van alle stof en extra oefensommen.
  Als leerlingen één van onze examentrainingen volgen, betekent dat dus niet dat ze verder zelf niets meer hoeven te doen ter voorbereiding op het centraal examen van het desbetreffende vak.

  Algemene examenvoorbereiding

  Voor leerlingen die niet goed weten hoe ze de examens op de juiste manier kunnen voorbereiden of moeite hebben om thuis aan de slag te gaan, is er de mogelijkheid om algemene examenvoorbereiding te volgen. Hieronder volgt wat extra informatie over de algemene examenvoorbereiding:

 • Bij de algemene examenvoorbereiding bieden we een rustige en gestructureerde werkomgeving, waarbij we leerlingen bijvoorbeeld helpen met het oefenen van oude examens en het maken van samenvattingen.
 • De begeleiders uit 6 vwo en van de universiteit zullen er alles aan doen om de leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor het centraal examen.
 • De algemene examenvoorbereiding start in principe aan het einde van maart of begin april (na de derde toetsweek). Als leerlingen eerder of later willen beginnen, kunnen ze contact opnemen voor de mogelijkheden. De eerste keer zal de examenleerling in een privéles van 40 minuten samen met een begeleider een examenplanning maken. Tijdens deze eerste les zullen begeleider en leerling ook samen een plan maken voor de volgende blokken algemene examenvoorbereiding.
 • Op het aanmeldingsformulier kan de leerling aangeven hoeveel blokken de leerling graag in de week zou willen volgen in de periode tot de centrale examens.
 • De blokken algemene examenvoorbereiding duren 1,5 uur. Leerlingen draaien voor de indeling mee met de reguliere huiswerkbegeleiding blokken. Dit betekent dat de algemene examenvoorbereiding in de middag, na schooltijd plaatsvindt. Eén begeleider helpt maximaal 3 leerlingen.
 • De kosten bedragen €11,- per blok algemene examenvoorbereiding van 1,5 uur. De kosten voor de eerste privéles van 40 minuten bedragen €9,-.


  Voor het aanmelden voor één of meer van bovengenoemde examenvoorbereidingen kun je op onderstaande knop drukken.  Let op: De examentrainingen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen.