Bijles wiskunde

Voor leerlingen die moeite hebben met wiskunde bieden wij wiskundebijles van Jos Kinds aan. Jos heeft ruim 30 jaar ervaring in het geven van bijles en is na de lerarenopleiding wiskunde/natuurkunde zijn eigen huiswerkinstituut begonnen. De wiskundebijlessen zijn bedoeld voor leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

In principe verzorgt Jos op vrijdag tussen 17:00 uur en 19:00 uur online bijles wiskunde wanneer fysieke bijles niet mogelijk is, bijvoorbeeld wegens de afstand of andere geldende redenen.

Hieronder volgt wat extra informatie over de bijles wiskunde:

  • Online wiskundebijlessen zijn individueel en duren 20 minuten.
  • Online wiskundebijlessen in groepjes zijn alleen mogelijk op aanvraag van de leerlingen en duren 40 minuten. Als leerlingen graag samen in een groepje online bijles willen volgen, kunnen zij dit vermelden op het aanmeldingsformulier. De groepjes kunnen enkel bestaan uit leerlingen van hetzelfde leerjaar.
  • Online wiskundebijlessen vinden voornamelijk plaats aan het eind van de vrijdagmiddag. Op de andere dagen is het alleen mogelijk indien het niet ten koste van de fysieke bijlessen gaat.
  • De leerling kan bij het aanmelden kiezen voor wekelijkse bijles op een vast tijdstip of bijles op afroep. In dit laatste geval neemt de leerling contact op indien hij/zij behoefte heeft aan een bijles. We bekijken dan op welke dag/tijd er een plekje vrij is.
  • De stof uit de lessen wordt nog een keer duidelijk uitgelegd en leerlingen kunnen hun vragen stellen.

Indien de leerling wekelijks bijles volgt, kan de leerling GRATIS gebruik maken van:
  • Extra oefensommen om meer te kunnen oefenen met moeilijke onderwerpen.
  • Vragen stellen via WhatsApp als de leerling buiten de bijlessen nog vragen heeft.
  • Oefentoetsen. Als voorbereiding op een toets kan een leerling vragen om een oefentoets. Hierdoor krijgt de leerling duidelijkheid over wat hij/zij nog lastig vindt.

Algemene informatie

De kosten voor wiskundebijlessen bedragen €14,50 per les van 20 minuten.

Mochten leerlingen niet bij Jos Kinds geplaatst kunnen worden, dan zullen we kijken of er nog plek is bij de begeleiders uit klas 4, 5 of 6 vwo of bij studenten die bij ons werkzaam zijn.
Deze bijlessen duren 40 minuten. De kosten voor een bijles van een begeleider uit 4, 5 of 6 vwo bedragen €10,- per les. De kosten voor een bijles van een student bedragen €11,- per les.