Bijles economie


Bijles economie

Wanneer leerlingen moeite hebben met economie, kan er bijles gevolgd worden bij Else van den Berg. Else van den Berg is derdejaars student Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft veel ervaring in het geven van bijlessen en huiswerkbegeleiding. De economiebijlessen zijn bedoeld voor leerlingen van alle niveaus van het voortgezet onderwijs.

Hieronder volgt wat extra informatie over de bijles economie:

  • De leerling kan bij het aanmelden kiezen voor wekelijkse bijles op een vast tijdstip of bijles op afroep. In dit laatste geval neemt de leerling contact op met Else indien hij/zij behoefte heeft aan een bijles. Zij bekijkt dan op welk moment er eventueel nog een plekje vrij is.
  • Bijlessen worden, wanneer mogelijk, gegeven in groepjes van maximaal vier personen. De groepjes bestaan enkel uit leerlingen van hetzelfde leerjaar.
  • De stof uit de lessen wordt nog een keer duidelijk uitgelegd en leerlingen kunnen hun vragen stellen.
  • De kosten voor economiebijlessen bedragen €10,00 per les van 40 minuten
.