Begeleiding leerlingen primair onderwijs

Wanneer basisschoolleerlingen moeite hebben met bepaalde vaardigheden op school, is er de mogelijkheid hierbij geholpen te worden door Jara Hahn. Jara studeert aan de pabo op de Marnix Academie.
De begeleiding is geschikt voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Voor sommige leerlingen is alleen uitleg op school net niet genoeg, is het tempo te hoog of vallen de resultaten tegen. Deze leerlingen hebben dan vaak een andere manier van leren of een andere aanpak nodig.
Extra hulp of oefening is mogelijk bij:
  • Rekenen, (begrijpend) lezen of spellen;
  • Overige vakken;
  • Vaardigheden: Cito-voorbereiding, het maken van een werkstuk of spreekbeurt of het leren voor een toets.

Opstapje naar het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verloopt niet altijd soepel door het verschil in tempo of de manier van leren. In groep 7 en 8 worden ‘leren leren’ en het maken van huiswerk steeds belangrijker op school. Denk bijvoorbeeld aan het leren werken met een planning en agenda, het maken van een werkstuk, het voorbereiden van een spreekbeurt, het leren voor een topografietoets en natuurlijk de Cito-toets. Indien er vraag is naar extra ondersteuning, bieden wij deze persoonlijke begeleiding als opstapje naar het voortgezet onderwijs! Wanneer uw zoon/dochter moeite heeft met één bepaald vak, is begeleiding in de vorm van bijles ook mogelijk.

Algemene informatie

De begeleiding wordt een-op-een gegeven. In welke vorm, op welke dag en op welk tijdstip de begeleiding precies plaatsvindt wordt bepaald in overleg met de ouders van de leerling, de leerling zelf en Jara. De kosten bedragen €11,00 per les van 40 minuten.